அவர்களின் பாச்சிகளை பிசைந்து கொண்டே அவர்களை ஒத்தேன். நீ போன மாசம் ஒரு நாள் இருட்டின சமயம் நம்ம ஸ்வீப்பர் தனபாகியத்தை பாத் ரூமில் ஓத்தே போல இருக்கு. உன் பூளை பார்த்துவிட்டு, பார்கவி தனத்துக்கு அடிக்கிற அதிர்ஷ்டம் நம்மக்கு இல்லை போல இருக்கு என்றால். உண்கும் எனக்கும் இருபதினாயிரம் ருபாய் சம்பளம் வருது. … continue reading »


Read more

Most people assume that 60 percent to 90 percent of the group given the clue would solve the puzzle easily. What’s more, in statistical terms, this 5 percent improvement over the subjects of Guilford’s original study is insignificant.… continue reading »


Read more

More disturbingly, 28% of online daters have been contacted by someone who made them feel harassed or uncomfortable.… continue reading »


Read more

Check it out now to see articles we’ve published, such as our list of Top 3 Best Roulette Chat Sites!… continue reading »


Read more

Each random chat conversation is referred to as a game and you can restart a new game at any time.… continue reading »


Read more